2024 - REGISTRASIEVORM VIR AFGEVAARDIGDES

LANDBOU-UNIE / LANDBOUBESIGHEID / BEDRYFSORGANISASIE / VOORSITTERS

NAAM VAN ORGANISASIE
NAAM VAN ORGANISASIE
Voltooi asb.
Voltooi asb.
ADRES
ADRES
Voltooi asb.
Voltooi asb.
DORP/STAD
DORP/STAD
Voltooi asb.
Voltooi asb.
POSKODE
POSKODE
Voltooi asb.
Voltooi asb.
TEL NR
TEL NR
Ongeldige foonnommer!
Ongeldige foonnommer!
EPOS ADRES
EPOS ADRES
Voltooi asb.
Voltooi asb.

VERWYS NA DIE BEPALINGS TEN OPSIGTE VAN VERTEENWOORDIGING NA KONGRES IN U KENNISGEWING & ALGEMENE INLIGTINGSSTUK

LANDBOUBESIGHEDE IS GEREGTIG OP  EEN (1)  OF TWEE  (2)  AFGEVAARDIGDES - ( KYK NA U KATEGORIE)

LANDBOU-UNIES VOLGENS U LEDETAL -   ANDER BEDRYFSORGANISASIES HET EEN (1)  AFGEVAARDIGDE

U IS WELKOM OM WAARNEMERS TE STUUR - KOSTE BLY DIESELFDE - VUL NET NAME IN - TOON AAN WIE WAARNEMERS IS

Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 1

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 2

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 3

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 4

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 5

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 6

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 7

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!
Klik hier om nog 'n afgevaardige by te voeg
Field is required!
Field is required!

AFGEVAARDIGDE NR 8

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
VIR VERSENDING VAN KONGRESBLAD
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
REGISTRASIEGELD
Field is required!
Field is required!
AFGEVAARDIGDE/WAARNEMER
Field is required!
Field is required!

EERSTE BENOEMING VAN 'N LID IN U ORGANISASIE OM OP DIE UITVOERENDE BESTUUR TE DIEN

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
POSADRES
POSADRES
Field is required!
Field is required!
STREEK NOMMER
STREEK NOMMER
Field is required!
Field is required!
VOEG NOG 'N BENOEMDE BY
Field is required!
Field is required!

TWEEDE BENOEMING VAN 'N LID IN U ORGANISASIE OM OP DIE UITVOERENDE BESTUUR TE DIEN

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
POSADRES
POSADRES
Field is required!
Field is required!
STREEK NOMMER
STREEK NOMMER
Field is required!
Field is required!
VOEG NOG 'N BENOEMDE BY
Field is required!
Field is required!

DERDE BENOEMING VAN 'N LID IN U ORGANISASIE OM OP DIE UITVOERENDE BESTUUR TE DIEN

VOORLETTER EN VAN
VOORLETTER EN VAN
Field is required!
Field is required!
NOEMNAAM
NOEMNAAM
Field is required!
Field is required!
EPOS ADRES
EPOS ADRES
Field is required!
Field is required!
SELFOON NR
SELFOON NR
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
POSADRES
POSADRES
Field is required!
Field is required!
STREEK NOMMER
STREEK NOMMER
Field is required!
Field is required!

Keerdatum : 1 Mei 2024