Geloftefeeskaart

Bloemfontein Boshof Brits Namibia

Bloemfontein

Bergkraal Geloefees

Bergkraal Feesterrein op Maselspoort - Verkeerdevleipad
10:00 Biduur
10:30 Historiese vertelling
11:30 Geloediens / Saameet
Kontak: Ds Robbie du Toit 084 401 6117 /
robbiedutoit12@gmail.com

Bloemfontein-Suid Geloefees

Plaas Williamstrip, 31 km op Jagersfonteinpad, draai regs na Hagesdam, Steunmekaar, 1 km draai regs na Williamstrip
As jy aan die HERE jou God 'n geloe doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en die sal sonde in jou word. – Deutr. 23:21

08:45 Vlaghysing
09:00 Skriflesing & gebed - Laurie Schlebusch
Die Stem vers 4
Verwelkoming - Alwyn Jacobs
Lees van Geloe
Samesang
Geloediens - ds Gert Terblanché
Historiese oorsig - dr Jann Schlebusch
Kollekte
Feesvergadering / Saamkuier – bring toebroodjies, kouevleis en koeldrank
Kontak: Dr Jann Schlebusch 072 959 3214 /
jann.schlebusch@gmail.com

Dankbaar Geloefees

Vrouemonument, Monumentweg, Bloemfontein
Pred. 5:3: As jy 'n geloe aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.

09:00 Samesang
09:15 Geloediens - ds Ruan Combrink
Herbevesging van Geloe
Feesrede - Pieta Oosthuizen
Kinders jeugvertelling
Kranslegging by Gedenknaald
Afsluing Die Stem 4de strofe
In 1838 was die toestand in Natal haglik. Verskeie moorde op die Trekkers, die dood van die belangrikste leiers en algehele neerslaggheid onder die Voortrekkers het tot gevolg gehad dat daar weinig hoop op oorlewing was. Nou is dit 2022, 184 jaar later. Alhoewel die omstandighede anders is, kan ons nogeens met groot vrymoedigheid ons toevlug tot God Drie-enig neem. Daarom die oproep: Kom ons verootmoedig ons weereens voor God Drie-enig van Wie ons geheel aanklik is.

Verdere inligng: Formele kranse word namens ons volk gelê / Ander instansies, verenigings en kerkrade word genooi om ook kranse te lê / Gesinne en individue word aangemoedig om ook eie kranse of blomme te kom lê / Trek gerus tradisionele volksdrag aan / Bring eie stoele en sambrele / Pak gerus piekniekmandjie vir saamkuier
Kontak: Abraham Landman 071 600 1990 / abrahamsa@hotmail.co.za

Boshof

Boshof Geloefees

NG Kerksaal Boshof
10:00 Geloediens / Feesrede

Kontak: Ds Andreas van Rooyen 082 553 9081 /
andreasvanrooyen@gmail.com

Brits

Brits Geloefees

Brits Dienssentrum

09:00 Geloediens - ds Stephan Strydom / Feesrede
Kontak: Chris van Wyk 074 888 4423 /
chrismarieta1@gmail.com

Bokfontein Geloefees
Bokfontein Geloefeesterrein, op R104 – volg borde
Tema: Aanhou! Uithou!...

09:00 Geloediens - ds Nicky Hangh
Feesrede - Bennie van Zyl
Kinderboeresport met Koersvas Voortrekkerkommando
Saamkuier – bordjie soet of sout vir teetyd en eie stoele
Kontak: David Scribante 073 195 4359 /
david.scribante@gmail.com

Evangelies Gereformeerde Geloediens
Evangelies Gereformeerde Kerk Brits, h/v Murray- & Exnerstraat

08:00 Geloediens - ds Jakes Jacobs
Kontak: Ds Jakes Jacobs 083 789 5388 /
dsjakesjacobs@gmail.com

Namibia

Stampriet Geloediens

NG Kerk Stampriet
09:00 Geloediens - ds Marthinus Snyman
Kontak: Ds Marthimus Snyman +26481 303 3645
w.m.snyman@gmail.com

Windhoek Geloftediens

Hervormde Kerk Windhoek
18:30 Geloediens - ds Willem Dykema
Ligte ete met samesang om die kampvuur
Kontak: Susan Brits (264) 85 225 6509 /
susanbrits31@gmail.com