Nicol Jansen

President van Agri Noord-Kaap,
nooi u vriendelik uit na 

Agri Noord-Kaap se 44ste Kongres

op 23-24 Augustus 2023 by die
Showhorse Konferensiesentrum, Horseshoe Inn,
N12, Kimberley.

U metgesel/gade is welkom om die Damesprogram
op Donderdag, 24 Augustus 2023 by te woon
(afsonderlike uitnodiging volg).

U en u metgesel/gade word hartlik uitgenooi om
Woensdagaand, 23 Augustus 2023 om 19:00
’n Dinee saam met ons by Horseshoe Inn te kom geniet.

Field is required!
Field is required!

President of Agri Northern Cape,
cordially invites you to

Agri Northern Cape’s 44th Congress

on 23-24 August 2023
at  the Showhorse Conference Centre,
Horseshoe Inn, N12, Kimberley.

Your partner/spouse is welcome to attend the 
Ladies’ Programme
on Thursday, 24 August 2023
(separate invitation to follow).

You and your partner/spouse are cordially invited
to join us for Dinner on

Wednesday, 23 August 2023 at 19:00
at the Horseshoe Inn.

Field is required!
Field is required!
U voorletters/Your Initials
U voorletters/Your Initials
Field is required!
Field is required!
U van/Your surname
U van/Your surname
Field is required!
Field is required!
Organisasie/Organisation
Organisasie/Organisation
Field is required!
Field is required!
U e-posadres/Your e-mail address
U e-posadres/Your e-mail address
Field is required!
Field is required!
U selnommer/Your cell number
U selnommer/Your cell number
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Sal funksie bywoon/Will attend function
Field is required!
Field is required!
Aantal gaste/Number of guests
Aantal gaste/Number of guests
Field is required!
Field is required!
Sal kongres bywoon/Will attend congress
Field is required!
Field is required!
Aantal gaste/Number of guests
Aantal gaste/Number of guests
Field is required!
Field is required!
Sal Damesprogram bywoon/Will attend Ladies’ Programme
Field is required!
Field is required!
Aantal gaste/Number of guests
Aantal gaste/Number of guests
Field is required!
Field is required!
Metgesel se naam/Partner’s name
Slegs indien Damesprogram bygewoon word/Only if Ladies' Programme will be attended
Metgesel se naam/Partner’s name
Field is required!
Field is required!

Antwoord aan/Reply to
Marian van der Westhuizen

voor/before 10 Augustus/August 2023
Sel/Cell 083 633 6446
Tel 053 832 9595
E-pos/E-mail marian@agrink.co.za

Field is required!
Field is required!