OORBETALING VAN VRYWILLIGE BEFONDSINGSBYDRAES AAN RPO NK

BYDRAES INGESAMEL DEUR
BYDRAES INGESAMEL DEUR
Field is required!
Field is required!
Adres
Your Address
Field is required!
Field is required!
Dorp/Stad:
Dorp/Stad:
Field is required!
Field is required!
Poskode
Zipcode
Field is required!
Field is required!

BYDRAES INGESAMEL VIR DIE MAAND

1. TOTALE BRUTO WAARDE VAN VEE VERHANDEL
BTW UITGESLUIT
TOTALE BRUTO WAARDE VAN VEE VERHANDEL
Field is required!
Field is required!
2. BEDRAG VAN INGESAMELDE BYDRAES
@ 0.15% OP #1
R0.00
Field is required!
Field is required!
3. 15 % BTW OP INGESAMELDE BYDRAES (2)
R0.00
Field is required!
Field is required!
4. Netto Bydra
(2 + 3)
R0.00
Field is required!
Field is required!
NOTA : BTW OORBETAALBAAR AAN ONTVANGER VAN INKOMSTE DEUR NKRPO (3)
R0.00
Field is required!
Field is required!
Jou Naam
Jou naam
Field is required!
Field is required!
Jou Van
Jou van
Field is required!
Field is required!
Hoedanigheid
Hoedanigheid
Field is required!
Field is required!
U BTW NOMMER
U BTW NOMMER
Field is required!
Field is required!
Vandag se datum
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Heg Bewys van betaling aan
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!